העברת כספים מקוונת

ניתן לשלוח כסף לחו"ל ולחייב כל כרטיס אשראי ישראלי. ניתן לקבל את הכסף בבנק. אין חובה שלמקבל יהיה חשבון בנק. שלח כסף לחו"ל וחייב כרטיס אשראי ישראלי. ניתן לקבל את הכסף בבנק. המוטב (המקבל) לא חייב בחשבון בנק.

מידע נוסף

FORSAG

מערכת העברת כסף דחופה "FORSAG" הוא אחד המוצרים הפופולריים ביותר בשוק הרוסי.